Renovaties

Dit project betrof een grootschalige renovatie van een verouderd gebouw, met als doel het gebouw te moderniseren en te verduurzamen. Het gebouw had jarenlang dienstgedaan als kantoorpand, maar voldeed niet meer aan de huidige eisen op het gebied van energiezuinigheid en comfort.