Privacyverklaring Bouwbedrijf Schaap

Bouwbedrijf Schaap, gevestigd aan Reedijk 7-118 3274 KE Heinenoord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bouwbedrijf Schaap
Reedijk 7-118 3274 KE Heinenoord
Telefoonnummer: 0652788932
Email: Info@bouwbedrijfschaap.nl
Contactpersoon: Mark Schaap

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bouwbedrijf Schaap verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bouwbedrijf Schaap verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Delen van persoonsgegevens met derden

Bouwbedrijf Schaap verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bouwbedrijf Schaap gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken we analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bouwbedrijf Schaap.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bouwbedrijf Schaap neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Info@bouwbedrijfschaap.nl.